نشست مسئولین و اعضای شورای بسیج دانشجویی دانشگاه های رشت ، بندرانزلی و رودبار نشست مسئولین و اعضای شورای بسیج دانشجویی دانشگاه های رشت ، بندرانزلی و رودبار

نشست مسئولین و اعضای شورای بسیج دانشجویی دانشگاه های رشت ، بندرانزلی و رودبار
نشست مسئولین و اعضای شورای بسیج دانشجویی دانشگاه های رشت ، بندرانزلی و رودبار
نشست مسئولین و اعضای شورای بسیج دانشجویی دانشگاه های رشت ، بندرانزلی و رودبار
از من بپرس...
از من بپرس...
طرح استقبال از دانشجویان بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاهیان گیلان در لرستان مدرسه می سازند
دانشگاهیان گیلان در لرستان مدرسه می سازند
برگزاری کارگاه سبک زندگی اسلامی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور استان گیلان
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور استان گیلان در نظر دارد جهت آشنایی دانشجویان با فنون و شیوه سبک زندگی اسلامی و ایرانی دوره ای در 12 جلسه با سخنرانی استاد سرکار خانم قادر ویژه خواهران برگزار نماید.
جلسه کمیته فرهنگی ستاد اربعین بسیج دانشجویی استان گیلان
جلسه کمیته فرهنگی ستاد اربعین بسیج دانشجویی استان گیلان برگزار شد
اخبار بیشتر