دانشجو و حفظ مولفه های اقتدار«23»؛

حقیقت پور: هدف آمریکا در این جنگ اقتصادی ناراضی کردن مردم و شوراندن آنها علیه نظام است

فعال دانشجویی پایگاه شهید ابوالقاسم تقوا دانشگاه پیام نور استهبان گفت: قصد آمریکا از به راه انداختن این جنگ اقتصادی ناراضی کردن مردم و شوراندن آنها علیه نظام و کشاندن مردم به کف خیابان ها است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویینادیا حقیقت پور فعال دانشجویی پایگاه شهید ابوالقاسم تقوا دانشگاه پیام نور استهبان در گفتگو با خبرنگار ما پیرامون جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان بیان داشت: قصد آمریکا از به راه انداختن این جنگ اقتصادی ناراضی کردن مردم و شوراندن آنها علیه نظام و کشاندن مردم به کف خیابان ها است تا بتواند به اهداف شوم و پلید خود در ایران دست یابد.این فعال دانشجویی در خصوص نقش دانشجو در جنگ اقتصادی اظهار داشت: کسب علم و دانش و مهارت و بکار گیری آن در زندگی روزمره و برگیری های لازم از اقتصاد مقاومتی و ترویج آن در میان مردم و تبیین و روشنگری از وجود جنگ اقتصادی از جمله وظایف دانشجویان در جامعه است.حقیقت پور با اشاره به نقش دولت و مجلس در مواجهه با جنگ اقتصادی تصریح کرد: دولت و مجلس نقش مهمی در مواجهه با این جنگ دارند لذا در وهله اول اتحاد و انسجام دولت و مجلس در کنار قوه قضاییه می‌تواند در جلوگیری از پیشروی دشمن در این کارزار اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.

 

وی در پایان گفت: تصمیم گیری های لازم و اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی توسط دولت و متکی بودن به درون نیز می تواند از راه های برون رفت این وضعیت اقتصادی باشد.

ارسال نظر


captcha