نمایشگاه عاشقان ولایت در دانشگاه جامع علمی کاربردی یاسوج برپا شد