نشست مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های کهگیلویه وئ بویراحمد در گچساران