جشن روز دانشجو در موسسه آموزش عالی دانا به همت بسیج دانشجویی این مرکز برگزار شد