جشن بزرگ و مشترک موسسه آموزش عالی پویا و دانشکده فنی یاسوج به مناسبت روز دانشجو و به همت بسیج دانشجو