اولین روز ثبت نام از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج